Category: Сонгон шалгаруулалт

01

Sep2020

Ажлын зар

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар нь 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийг дуусталх хугацаанд ажиллах дараах ажлын байруудад улирлын ажилтан шалгаруулж ажилд авна. Үүнд: Алтанбулаг боомтод ажиллах уурын зуухны галчийн орон тоонд 7 хүнийг, Алтанбулаг боомтод ажиллах сантехникийн слесарийн орон тоонд 6 ... дэлгэрэнгүй
September 1, 2020enkhamar