Гаалийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломжтой боллоо.

logo-New

Гаалийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломжтой боллоо.

Гаалийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломжтой боллоо. Та бараагаа шалгуулах, хүлээн авахаас бусдаар гаалийн хяналтын талбайд очих шаардлагагүй.