УРИЛГА

Сэлэнгэ аймгийн  Алтанбулаг хилийн боомтод  ажиллах хил хяналтын байгууллага, болон авто тээврийн байгууллагын албан хаагчид  байрлах  12 түр ажлын байрны угсралтын ажлыг гүйцэтгэх  загвар зураг болон ажлын тоо хэмжээний үзүүлэлтийг 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ний өдрийн 17:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газарт цаасаар, Гаалийн Ерөнхий газрын Боомтын хөгжлийн хэлтэст j.jargalerdene@customs.gov.mn хаягт файлаар материалыг ирүүлэхийг урьж байна. 

Хаяг: Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар

Холбогдох утас: 70363883 , 99090409

/ Мэдээ, Мэдээлэл