Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

logo

Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2021.01.29/

 1. Өгөгдлийн сан хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 2. Програм хангамж хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (2)
 3. Систем хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 4. Сүлжээ хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 5. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 6. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 7. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 8. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 9. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 10. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 11. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 12. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 13. Гаалийн төв лабораторийн Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч (3)
 14. Замын-Үүд дэх гаалийн газрын Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч (2)
 15. Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч
 16. Дорнод аймаг дахь гаалийн газрын Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч
 17. Сайншанд дахь гаалийн газрын Шинжээч-Гаалийн улсын байцаагч
 18. Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (5)
 19. Гашуунсухайт дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (2)
 20. Дорнод аймаг дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (2)
 21. Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 22. Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 23. Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 24. Увс аймаг дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 25. Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч