СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ /06 сарын 21-ны байдлаар/