"Эвтэй, эерэг хамт олон" спортын тэмцээн зохион байгууллаа

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын хамт олон 2019.03.23 өдөр Гаалийн ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, спортын авъяасыг нээн илрүүлэх, хамт олны дунд эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан "Эвтэй, эерэг хамт олон" тэмцээнийг гар бөмбөг, дартс, буухиа төрлүүдээр зохион байгууллаа.

 

“СҮЛЖЭЭ” аян зохион байгууллаа

Тус гаалийн газраас мэдээллийн автоматжуулсан систем (CAIS) сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах, гаалийн бүрдүүлэлт, тээврийн хэрэгсэл,   манифест, магадлан шинжилгээний дээж, гаалийн зөрчил, маягт№2 , “ТИР”, “АТА”,СРD” карнейн бүртгэл, баталгаажуулалт, хаалтыг бүрэн гүйцэд зөв хийх, гарч буй алдаа дутагдлыг цаг тухай бүрд нь арилгах, гаалийн аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхэд зорилгоор 2019.02.01-ээс 2019.03.15-ны хооронд “СҮЛЖЭЭ” аяны зохион байгуулав.

Аяны хүрээнд Алтанбулаг АЗШНБ, худалдааны чөлөөт бүсээр зорчигчдод гаалийн болон холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчилах, шаардлагатай мэдээллийг тухай бүр нь хүргэх зорилгоор “Мэдээллийн самбар”-ыг шинэчлэх, сэргээх, оновчтой байршуулах хугацаатай үүргийг чиглэл хариуцсан гаалийн улсын байцаагч нарт өгсөн. Энэ ажлын хүрээнд чиглэл хариуцсан ГУБ нар ажлын байран дээрээ, өөрсдийн хариуцсан ажил үүрэгтэй холбогдолтой мэдээлэл, холбогдох хууль журмыг нийтэд ойлгомжтой байдлаар байршуулан сурталчилж байна.

Тайлант хугацаанд төрийн байгууллага, бусад хэрэглэгч нэгжүүдийг мэдээллээр хангах чиглэлээр ГУАБ Ж.Амаржаргал /Ачааны хэсгийн хамт олон/ 2019.02.26 нд Хилийн цэргийн 01-р ангийн ажилтнуудад* Хориглосон,хязгаарласан бараа* сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар, ОХУ-ын Буриадын гаалийн байгууллагын удирдлага хоорондын хагас жилийн уулзалт боллоо

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтод 2018 оны 09 сарын 13-ны өдөр Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газар, Буриадын гаалийн байгууллагын дарга нарын ээлжит уулзалтыг зохион байгууллаа.

Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрыг төлөөлж: газрын дарга М.Дамдинхорол, Гаалийн бүрдүүлэлтийн албаны дарга Б.Төмөр-Очир, ЗТА-ны ГУАБ Ч.Жаргалсайхан,ГУБ Б.Энхтуяа орчуулагчаар оролцсон.

Буриадын гаалийн байгууллагаас дарга Полетаев Андрей Владимирович, Зөрчлийн хэлтэсийн дарга Мартынов Александр Александрович, дотоод ажил хариуцсан хэлтэсийн дарга Малышева Марина Валерьевна нар тус тус оролцсон.

Уулзалтаар хэлэлцэх асуудал:

 1. Гаалийн хяналтын үр дүнг сайжруулах зорилгоор рентген тоног төхөөрөмж ашиглан авсан мэдээллийг солилцох тухай монгол улсын гаалийн ерөнхий газар, оросын холбооны улсын холбооны гаалийн алба хоорондын хэлэлцээр хэрэгжүүлэхэд тулгамдсан асуудал
 2. Тодорхой нэр төрлийн бараанд хийх гаалийн хяналтын үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай монгол улсын гаалийн ерөнхий газар, оросын холбооны улсын холбооны гаалийн алба хоорондын протокол хэрэгжилтэд тулгамдсан асуудлууд
 3. Зөрчлийн мэдээлэл солилцоо
 4. Хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлтүүд, цаг үеийн мэдээлэл

Хэлэлцээрийн хүрээнд:

2017 оны 07 сарын 07-ны өдрөөс 2018 оны 07 сарын 31-ны байдлаар буюу хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн албан ёсны хугацаанаас хойш доорх хүснэгтээр мэдээлэл солилцсон үр дүнтэй байна.

Алтанбулаг боомт

Явуулсан зураг

Ирсэн зураг

Тээврийн хэрэгслийн тоо

2018/2017

2018/2017

284/144

73/83

Дараах асуудлууд тулгарч байгааг дурдсан

 • Оросын талын хүсэлт илгээсэн үед Монголын тал зураг явуулдаггүй, эсвэл хоцорч ирдэг,
 • Нэг тээврийн хэрэгсэлийн зураг олон дахин ирдэг,
 • Оросын талын хүсэлт илгээгээгүй байхад ачаатай тээврийн хэрэгслийн зураг явуулдаг

Протоколын хүрээнд:

2017 онд Монголын талаас 12 манифест илгээсэн. 2018 онд манифест илгээгээгүй байна. Оросын талаас 2017 онд 1 манифест, 2018 онд 5 манифест илгээсэн.

Протоколын хавсралтаар баталсан хариуцлагатай албан тушаалтнууд байнга өөрчлөгдөж байгаа тул урт удаан хугацаанд үргэлжлэх энэ ажил дээр хүмүүсийн нэрсийг заавал оруулахгүйгээр протоколд тусгах санал Оросын тал тавьсан. Хэлэлцээрийн 2 –р зүйлд заасан албан тушаалтнууд заавал мэдээлэл явуулах гэсэн заалтад өөрчлөлт оруулах санал тавьсан.

Гуравдахь асуудлын хүрээнд:

Монголын талаас ЗТА-ны ГУАБ Ч.Жаргалсайхан зөрчлийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулга хийсэн. Мөн Оросын талаас Зөрчлийн хэлтэсийн дарга Мартынов хиагт боомтод илэрсэн ноцтой зөрчлийн талаар мэдээлэл хийсэн. Мэдээлэлд хар тамхитай тэмцэх чиглэлд хамтарч ажиллах санал дурдагдсан.

Дөрөвдүгээр асуудлын хүрээнд:

ОХУ-ын Буриад улсын гаалийн дарга Полетаев Хиагт боомтод хийгдэж буй бүтээн байгуулалт, гаалийн хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлтүүд ялангуяа тээврийн хэрэгслийн албан даатгал хийлгэх журам, тээврйн хэрэгслийг түр хугацаагаар хилээр нэвтрүүлэх журам зэргийг танилцуулсан. Мөн наушки боомтоор ирсэн вагонууд хилээр нэвтрүүлэх боломжгүй бол буцааж байгаа талаар танилцуулга хийсэн.

Талуудын тавьсан саналыг бүрэн дэмжиж дээд удирдах газартаа уламжилахаар тохирсон.

Суудлын тэрэгний рентген тоног төхөөрөмжийг үзэж сонирхсоноор уулзалт өндөрлөсөн. 

                           

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газар нь улсын орлого болсон Форд болон Тоёота Яарис маркийн суудлын автомашинуудыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

            Дуудлага худалдаа 2019 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 11.00 цагт тус гаалийн газрын хурлын зааланд явагдана.

Оролцохыг хүсэгчид:

 • Дэнчингийн мөнгийг Гаалийн газрын кассанд 2019 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө тушаасан байна.
 • Хувь хүн бол иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/ итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилсон шийдвэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажлын газрын үнэмлэх
 • Бүртгэлийг 2019 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 10.30 минутанд дуусгана.

Харилцах утас: 70362092, 99053013

Худалдах барааны жагсаалт, дуудлага худалдааны доод үнэ

 

Барааны нэр төрөл

Дуудах доод үнэ /төгрөгөөр/

Дэнчин /төгрөгөөр/

1

Форд маркийн суудлын автомашин, 1994 онд Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн.

400,000.00

100,000.00

2

Тоёота Яарис маркийн суудлын автомашин, 2003 онд Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн.

3,500,000.00

875,000.00

                                                              

“Төр буй дор татвар буй” аяныг амжилттай зохион байгууллаа

 1. 1.Гаалийн хяналт шалгалтыг сайжруулах, хууль хяналтын түвшинг дээшлүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэхзорилгоор 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 02 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд “Төр буй дор татвар буй” аяныг амжилттай зохион байгуулсан. Аяны хүрээнд гаалийн шалгалтыг хийхдээ хяналт шалгалтанд ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, хэрэглэлүүдийн бүрэн дүүрэн эзэмшиж, шаардлагатай бараанд хийх дээж сорьцыг авч шинжилгээнд хамруулах, түүнд хяналт тавьж ажилласан. Э.Эрдэнэтуяа ахлахтай “Bээлж нь АБ боомтын орох талын зорчигчийн гар тээшнээс 2018 оны 02 дүгээр сар 05-нд ОХУ-с орж ирэхдээ 145 ампул Кавинтон 5мг/мл гэх нэртэй 1 ампул*2мл-р савлагдсан 156862,45 төгрөгийн үнэ бүхий тариаг импортлох улсын хил нэвтрүүлэх журам зөрчин, улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан. Зөрчлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дэхь хэсэгт зааснаар зорчигч Г.Тунгалагийг 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулж, зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж барааг хураан авч Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын улсын орлогын бараа хариуцсан нярав Б.Мөнхгэрэлд 2018 оны 02-р сарын 05-ны өдөр улсын орлогын барааны агуулахад хадгалж, хамгаалуулахаар Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.6 дугаар зүйлийн 2.3 дахь хэсэгт заасны дагуу хариуцуулан өгч, Эрүүгийн хуулийн 21.10 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэх талаар сануулж, тэмдэглэл үйлдсэн.

  Мөн аяны хүрээнд хамгийн олон маягт№2 бичсэн бөгөөд 12 мэдүүлгийн хуудсаар 1,756,164.00₮-ийн татвар ногдуулж ажилласнаар ГУАБ Э.Эрдэнэтуяа уг аяны хүрээнд идэвхитэй оролцсон ГУАБ-аар шалгарч, 1 өдрийн цалинтай чөлөөгөөр шагнагдсан.