СЭГГ "Цэвэр орчин эрүүл амьдрал аян"

Сэлэнгэ аймгийн засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Цэвэр орчин эрүүл амьдрал” аянд газрын дарга М.Дамдинхоролоор ахлуулсан тус гаалийн газрын хамт олон 2017 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр нэгдэн оноолтоор таарсан Сүхбаатар сумын хуучин хогийн цэгийг идэвхтэй хичээнгүйлэн цэвэрлэсэн хамт олондоо баярлалаа. Газрын дарга М.Дамдинхорол.