"Эвтэй, эерэг хамт олон" спортын тэмцээн зохион байгууллаа

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын хамт олон 2019.03.23 өдөр Гаалийн ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, спортын авъяасыг нээн илрүүлэх, хамт олны дунд эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан "Эвтэй, эерэг хамт олон" тэмцээнийг гар бөмбөг, дартс, буухиа төрлүүдээр зохион байгууллаа.