Нүүрс нийлүүлэх зар

Алтанбулаг дахь олон улсын автозамын шалган нэвтрүүлэх боомтын уурын зууханд нүүрс нийлүүлэх аж ахуйн нэгж байгууллага үний саналаа 2018 оны 8 сарын 31-ны дотор төв конторын 2 давхарт нарийн бичигт битүүмжилж ирүүлнэ үү.

Холбогдох утас:70362092, 70362297

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР