Халиун-Уул ГХБ

     ГЕГ-ын даргын 2007 оны 8-р сарын 03-ны өдрийн 478 дугаар тушаалаар “Гаалийн хяналтынталбай”-аар анх зарлагдсан. 

     Тус ГХБ нь менежер, талбайн эрхлэгч, саалагч тус бүр – 1, кранчин – 2, манаач – 3, ачигч – 2, оосорлогч – 2, хүлэгч – 1 гэсэн нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

      Халиун уул ХХК үйл ажиллагаа

      Үндсэн болон туслах 6 төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг

      Гадаад дотоод худалдаа

       Олон улсын тээвэр зуучлалын үйлчилгээ

      Сүү бэлтгэх цех, мал аж ахуй

      Газар тариалан

       Барилгын материал үйлдвэрлэл

      Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа

      Манай хяналтын бүсэд одоогийн байдлаар ОХУ-аас БНХАУ уруу холимог тээврээр дамжин өнгөрч байгаа мод, модон материал бууж тээвэрлэгддэг 

        Тус хяналтын бүс нь менежер 1, талбайн эрхлэгч, саалагч 1, кранчин 2, манаач 3, ачигч 2, оосорлогч 2, хүлэгч 1 гэсэн 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

         ГХБ нь 130 м урттай салаа зам, 10 тонны даацтай гүүрэн кран 1, 63кВ-ын трансформатор бүхий гэрэлтүүлэг, харуулын байр, 360 кв.м болон 270 кв.м талбай бүхий агуулах, 30 тонны авто пүү, будаа ачигч, ажлын байр, 360 хэмд эргэдэг 600 м хүртэл  24 цаг хянах зориулалт бүхий камер, төмөр бетон хашаа бүхий 3,3 га газарт үйл ажиллагаа явуулдаг