Виду ГХБ

Виду гаалийн хяналтын бүс нь 12 ажилчинтай, Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 4-р багийн нутагт дэвсгэрт 56160кв.м талбайд үйл ажиллагаа явуулж байна. ГХБ нь ККС-10кран, 216 м урттай хос салаа зам, ачилт буултын 160 м урттай 1 мөндөрлөгөөтэйталбай, өдөрт 4 вагон ачилт буулт хийх хүчинчадалтай. 65х15 хэмжээтэй агуулах, ажлын /оффис/байр, шалгах постын байр, галын аюулаас хамгаалах хэрэгсэл, өндрийн гэрлийн цамхагтай.