Алтанбулаг ГХБ

 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН АЛТАНБУЛАГ ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ ЦОГЦОЛБОР
 

        Тус боомт 2002 оны 10-р сарын 02-нд ашиглалтанд орсон.
Алтанбулаг шалган нэвтрүүлэх цогцолбор нь хоногт 2000 зорчигч 500 автомашин шалган нэвтрүүлэх хүчин чадалтай баригдсан.

        Нэг өдөрт:

        Хөнгөн тэрэг - 320

        Автобус  - 30

        Ачааны автомашин – 150ш,  2250 тн ачаа

        нийт 500 автомашин шалган нэвтрүүлэх бөгөөд

        Автоаялагч - 960

        Автобусаар - 1050 зорчигч шалгаж нэвтэрүүлэх хүчин чадалтай

        Алтанбулаг боомтод нэг ээлжиндээ

         Гаалийн хяналтын бүс хариуцсан ахлах - 2

         Бүрдүүлэлтийн гаалийн улсын байцаагч - 2

         Хяналт шалгалт хариуцсан байцаагч 8 ажиллаж байна.

         Хяналтын бүсэд үйлчилгээний 8 ажилтан, нийт 20 ажилтан хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилладаг.  

        Алтанбулаг АЗШНБоомтод ашиглагдаж байгаа инженерийн байгууламж

 

  Барилгажилтын талбай 1,05 га

 

  Зам талбай 2,7 га

 

  Зүлэгжүүлсэн талбай 0,35 га

 

        •  Явган хүний зам 0,32 га

 

        •  Төмөр хашааны урт 911м

 

        •  Бетонон хашааны урт 411м

Тус цогцолборт дулааны 565м сувагт 1129м урт трубагаар цагт 100м3 усны зарцуулалтаар 1,2 мВт дулаан дамжуулж

Төв байр,ХМХА-ны байр, Гүнзгийрүүлсэн үзлэгийн байр, Саравчтай агуулах, Галын нөөц усны санг дулаанаар хангадаг

 

•Хэрэгцээний халуун усны 1003м

 

•Хүйтэн усны 470м

 

•Бохир усны 668м шугамтай

 

•Дулааны 4худаг

 

•Бохир усны 33 худаг

 

•Цэвэр усны гүний худаг 1 ажиллаж байна.